Nieuws

Werkgevers niet happig op arbeidsgehandicapten

Werkgevers niet happig op arbeidsgehandicapten

Uit het rapport ‘Vraag naar Arbeid’ blijkt dat, in tegenstelling tot het sociaal akkoord, werknemers niet graag arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Onlangs is het rapport ‘Vraag naar Arbeid’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgekomen.
Deze publicatie brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren. Ook beschrijft het welk beleid werkgevers inzetten voor ‘bijzondere doelgroepen’ (onder wie ouderen), en wat werkgevers doen aan scholing en de combinatie van arbeid en zorg.

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord is onder andere afgesproken dat werkgevers 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zullen helpen. In de praktijk blijkt dat hier weinig gehoor aan wordt gegeven. Dit komt bijvoorbeeld mede doordat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de regelingen waar ze, als werkgever, gebruik van kunnen maken.

Vraag naar arbeid 2013
Het rapport Vraag naar arbeid 2013 is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna 3.000 werkgevers, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 beheert. De studie wordt om de twee jaar herhaald.

De publicatie van 2013 kun je kopen of downloaden op de website van het SCP. Vanaf bladzijde 59 gaat het over ‘Beleid bijzondere doelgroepen’, waaronder ook arbeidsbeperkten (5.2).

Meer nieuws

Advertentie

ReactiesNieuwsbrief van Doof.nl

Meld u nu direct aan!

Gezond gehoor

Het eerste tijdschrift in Nederland over geluid, gehoor en gehoorproblemen.

/