Over Doof.nl

Adverteren

Via Doof.nl kunt u zeer doeltreffend uw producten, diensten, vacatures of andere informatie onder de aandacht brengen bij vele duizenden mensen met een auditieve beperking of ander hoorprobleem én professionals die voor en met deze doelgroep werken.

Plaatsing advertorial of vacature
Heeft u als organisatie een nieuwtje? Wilt u uw nieuwste product breed onder de aandacht brengen? Of bent u op zoek naar een nieuwe medewerker voor uw organisatie? Met een advertorial op Doof.nl bereikt u een grote doelgroep. Advertorials worden op de openingspagina van Doof en automatisch verspreid via onze Twitterfeed en Facebookpagina

Wilt u meer exposure voor uw bericht, dan is het ook mogelijk om de advertorial op te nemen in de nieuwsbrief van Doof.nl. Deze digitale nieuwsbrief wordt twee keer per maand verzonden aan ruim 11.000 abonnees.

Ook is het mogelijk om uw bericht vast te zetten in de nieuwsslider. In deze speciale nieuwsbalk staan maximaal tien artikelen. De nieuwsslider is zichtbaar op de homepage en boven alle artikelen, hierdoor komt het artikel prominent onder de aandacht van bezoekers.


U kunt uw bericht vast laten zetten in de nieuwsslider voor extra exposure.

U kunt uit drie verschillende exposuremogelijkheden voor het plaatsen van een advertorial of vacature:

A. plaatsing advertorial op Doof.nl
€100,-

B. plaatsing advertorial op Doof.nl + vermelding in de nieuwsbrief
€200,- 

C. plaatsing advertorial op Doof.nl + vermelding in de nieuwsbrief + één maand in de nieuwsslider
€350,-


Banner
Met behulp van een banner kunt u uw product of dienst prominent onder de aandacht brengen van de bezoekers van Doof.nl. Uw banner is zichtbaar op de homepage en onder alle nieuwsartikelen.

De website biedt plaats aan drie banners van 204x81 pixels en een grotere banner van 298x120 pixels. U kunt zowel kiezen voor een statische afbeelding als voor een flashbanner. Desgewenst kunnen we de banner voor u opmaken.

Een banner op Doof.nl is mogelijk vanaf €500,- per maand.


Vermelding in de bedrijvengids
De bedrijvengids is een soort Gouden Gids voor doven en slechthorenden. De gids biedt de mogelijkheid om uw organisatie te profileren. Bezoekers kunnen uw dienstverlening eenvoudig vinden op trefwoord en/of plaats. De vermeldingen komen ook naar boven in de algemene zoekmachine. Een vermelding in de bedrijvengids bestaat uit een (uitgebreide) omschrijving van de organisatie en de dienstverlening, het logo en de contactgegevens.

Voor een vermelding van een hoofdvestiging in de bedrijvengids rekenen we €200,- per jaar en voor iedere nevenvestiging €125,- per jaar.


Online enquête
Wilt u als organisatie weten hoe uw doelgroep denkt over uw product? Wilt u graag contactgegevens verzamelen van uw doelgroep? We bieden op Doof.nl mogelijkheden om uw doelgroep naar gegevens te vragen. Zo verzorgen we online enquêtes en kunnen we bezoekers de mogelijkheid bieden om via onze website brochures over uw product aan te vragen. We informeren u graag over alle mogelijkheden.


Redactie
Heeft u zelf niet de tijd of de middelen om een artikel te schrijven? Met ons ervaren redactieteam ondersteunen u graag. Op basis van uw input kunnen wij een artikel - specifiek afgestemd op de doelgroep - voor u schrijven. Daarnaast is het ook mogelijk om uw artikel door ons te laten redigeren. We informeren u graag over alle mogelijkheden.


We denken graag met u mee hoe u uw boodschap het beste onder de aandacht kunt brengen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: redactie@doof.nl of 030-3040032.

 

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Doof.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties of banners te weigeren.