Over Doof.nl

Hoe het begon...

Doof.nl begon in mei 1997 als een hobby van Pascal Ursinus. Pascal was toen 21 jaar en studeerde Digitale Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Vanaf dat hij 8 jaar oud was, ging hij steeds minder horen en inmiddels was hij zwaar slechthorend. Vanaf zijn studentenkamer stuurde hij e-mailberichten met nieuwtjes over gehoorverlies, gehoorproblemen en hoorhulpmiddelen aan een klein groepje geïnteresseerden. De e-mails werden positief ontvangen en langzaam groeide de e-mailberichten uit tot een website.

In 2006 betrok Pascal zijn zus Karin bij Doof.nl. Het nieuws bereikte een steeds grotere groep doven, slechthorenden, naasten van mensen met een auditieve beperking of hoorprobleem en professionals. In 2007 richtten broer en zus het projectbureau Berengroep op, een bureau dat zich richt op het verwezenlijken van ambities binnen uiteenlopende projecten. De medewerkers bedenken en realiseren met durf, daadkracht en bezieling nieuwe plannen. Hiermee verwezenlijkt Berengroep zowel ambities van klanten als haar eigen ambities. Doof.nl is een van de eigen projecten van dit bureau.