Over Doof.nl

Lezersprofiel

Doof.nl wordt veel bezocht door mensen met een hoorbeperking of hoorprobleem en mensen uit hun omgeving (familie, vrienden en collega's). Daarnaast wordt Doof.nl veel geraadpleegd door mensen uit Nederland en België die een beroepsmatige betrokkenheid bij de onderwerpen op Doof.nl hebben (audiciëns, tolken, docenten, ambulant begeleiders, producenten van hoorhulpmiddelen, werkbegeleiders, arbo-artsen, zorgverleners, logopedisten, etc). Doof.nl biedt een informatieplatform voor zowel consumenten als professionals.

Een groot deel van onze bezoekers vindt ons via Google, waar wij een uitstekende ranking hebben op trefwoorden rondom gehoorverlies en hoorproblemen.

Nieuwsgierig hoeveel mensen maandelijks Doof.nl bezoeken, bekijk hier de cijfers.